Trainingsreglement

1.
Op tijd aanwezig en op de baan zijn, kom je te laat, meld je eerst even bij de trainer voordat je begint.

2.

Kinderen van 12 jaar en jonger moeten tijdens de training een volwassen begeleider hebben op het CRT terrein. Trainer en EHBO bieden de eerste hulp bij ongelukken. Na toestemming van trainers of EHBO mag de ouder of begeleider de baan betreden. Ouder of begeleider is verantwoordelijk voor verdere begeleiding bij de baan of eventueel vervoer naar een arts of ziekenhuis.

3.

Heb je een blessure of voel je je niet helemaal lekker, meldt dit van tevoren bij de trainer, dan houden ze hier rekening mee.

4.

Tijdens de trainingen worden er geen clubshirts gedragen.
5.
Tijdens het inrijden voorafgaand aan de training mag er niet gesprongen worden.
6.
De training verlaten voor drinken of toiletbezoek is alleen toegestaan na overleg met de trainers, dus ga voor de training naar het toilet.
7.
Houd je aan de opdrachten en voer ze uit zoals de trainers je die geven.

8.

De trainers en traingscoördinator bepalen samen in welke groep je moet trainen.

9.

Heb je bepaalde wensen betreffende de training bespreek die met de trainer voor of na de training en niet tijdens de training. Je ouders kunnen de trainingscoördinator benaderen voor of na de training.

10.

Het is voor ouders of anderen, anders dan voor baanonderhoud, niet toegestaan zich tijdens de training op het middenterrein te bevinden. Dit uit veiligheidsoverwegingen en om te voorkomen dat de rijders en trainers afgeleid worden.

11.

Schelden of pesten wordt niet getolereerd!