Huishoudelijk reglement

1.

Toegang tot de crossbaan; uitsluitend met een BMX-fiets. Goed sluitende helm , lange mouwen, handschoenen en een lange broek zijn verplicht. Beschermende kleding of een bodyprotector is niet verplicht maar wordt wel zeer sterk aanbevolen. Zie ook het hoofdstuk “kleding”.

2.

De aanwijzingen van bestuur en trainers dienen altijd opgevolgd te worden (zie ook trainingsreglement).

3.

Het is verboden te roken binnen de asfaltbaan tijdens wedstrijden en trainingen. Dit geldt voor iedereen.
4.

Het is verboden in de kantine te roken, verder wordt er tijdens de trainingen geen alcoholische drank in de kantine verkocht.

5.

Diegene die zich schuldig maakt aan vernielingen of misdragingen op het CRT-wielerpark zal de aangerichte schade moeten vergoeden, eventueel herstellen en zal voor de periode van een maand geschorst worden.

6.

Het is verboden om te trainen buiten de officiële trainingstijden zonder toestemming van het bestuur. Als er getraind wordt dient er altijd een EHBO-gediplomeerde aanwezig te zijn.

7.

Met uitzondering van de bovenkant van de kombocht tegenover de kantine is het voor ouders of anderen, anders dan voor baanonderhoud, niet toegestaan zich tijdens de training op of binnen de asfaltbaan te bevinden. Dit uit veiligheidsoverwegingen en om te voorkomen dat de rijders en trainers afgeleid worden.
8.
Er wordt van ieder lid verwacht dat hij of zij of eventueel de ouders, voor zover dat mogelijk is, meehelpen tijdens evenementen en met het onderhoud van de accommodatie van CRT.
9.
Lege plastic drinkflessen dienen in de plasticafvalbak gedeponeerd te worden. Plastic bij plastic, de rest bij restafval.
10.
Nieuwe leden dienen zich voorafgaand aan de training te melden in de kantine.
11. Trainingsleden
Trainingsleden zijn leden die een licentie bij een andere vereniging hebben maar deelnemen aan clubtrainingen bij CRT, de contributie voor hun is gelijk aan de contributie van andere leden van CRT. Trainingsleden worden alleen geaccepteerd als zij aan de volgende voorwaarden voldoen: Zij mogen geen KNWU- of NFF-licentie bij CRT hebben gehad.
Zij dienen zich te houden aan het huishoudelijk- en trainingreglement van de fietscross afdeling van CRT Raalte, met uitzondering van het dragen van het clubtenue.